2021-04-23 10:55:51

ORGANIZACIJA NASTAVE OD 26. DO 30. TRAVNJA 2021. GODINE

        Prema Odluci Župana Zagrebačke županije o organizaciji nastave u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija, učenici 1.-8. razreda osnovnih škola pohađat će nastavu uživo (model A) od 26. do 30. travnja 2021. godine.

Nastava će se izvoditi prema redovitom rasporedu:

  •  jutarnja smjena -  učenici 5.-8. razreda i učenici područnih škola Donji Hruševec i Kozjača (nastava u PŠ Donji Hruševec počinje u 7,30 sati, a u PŠ Kozjača u 8,00 sati)
  •  popodnevna smjena - učenici 1.-4. razreda Matične škole i PŠ Gornji Hruševec.

Odluka Župana nalazi se u privitku.

         Srdačan pozdrav!

                           Nikola Tonković, ravnatelj OŠ Slavka Kolara, Kravarsko


Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko