2021-01-15 13:06:55

STANJE OBJEKTA MATIČNE ŠKOLE U KRAVARSKOM

Prije nekoliko dana uočili smo male pukotine na zidovima i fasadi zgrade. Školsku zgradu detaljno je obišao statičar 14. siječnja 2021. i utvrdio je da su to površinske pukotine na žbuki i fasadi i da je škola kao i do sada sigurna za boravak učenika i djelatnika Škole.

                        Nikola Tonković, ravnatelj OŠ Slavka Kolara, Kravarsko 


Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko