2020-11-02 16:49:53

Klokan bez granica

Dvije nagrađene učenice na natjecanju Klokan bez granica

17. 9. 2020. učenici naše škole sudjelovali su na Međunarodnom natjecanju Klokan bez granica.

Dvije učenice posebno su se istakle svojim rezultatom.

To su Lucija Novosel i Lidija Vukašinec.

Za svoj odličan rezultat bit će nagrađene od Hrvatskog matematičkog društva.

Čestitamo!!

http://www.matematika.hr/klokan/2020/zadaci-rjesenja-rang-liste/


Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko