2020-08-31 09:56:49

O B A V I J E S T

Poštovani učenici i roditelji,

         Informacije o prvom danu nastave i organizaciji rada škole za školsku godinu 2020./2021. bit će objavljene na web-stranici Škole u petak, 04.09.2020. godine.

             S poštovanjem,

                                    Nikola Tonković, v.d.  ravnatelj OŠ Slavka Kolara, Kravarsko

 

 


Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko