2019-07-02 00:37:48

USKRSNA PRODAJNA IZLOŽBA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

U Zagrebačkoj županiji održana je tradicionalna uskrsna prodajna izložba zadruga. Ove godine sudjelovala je i naša UZ Brežan, Kravarsko.

Prodajna uskrsna izložba održala se u prostoru Zagrebačke županije. Izložbu su posjetili zaposlenici Županije kao i sam župan, gospodin Stjepan Kožić.


Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko