2015-12-29 15:13:00

Naj učenica studenog 2015.

Vijeće učenika 5.-8. razreda naše Škole izabralo je Paulu Sremić, učenicu 8.a razreda za Naj učenicu studenog 2015. Čestitamo!


Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko