2015-09-02 12:33:12

OBAVIJEST O TURNUSIMA U ŠKOJSKOJ GODINI 2015./2016.

Od utorka, 08. rujna 2015. u jutarnjoj smjeni u Matičnoj školi u Kravarskom bit će učenici 5.-8. razreda a u popodnevnoj smjeni bit će učenici 1.-4. razreda, koji će naizmjenice mijenjati smjene.

Učenici područnih škola u Gornjem Hruševcu, Donjem Hruševcu i Kozjači imati će nastavu stalno u jutarnoj smjeni.

 


Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko