2015-08-17 14:14:33

Obavijest učenicima koji idu na popravni ispit

Obavještavamo sve učenike koji su upućeni na polaganje popravnog ispita iz jednog ili dva predmeta da će se pismeni dio ispita održati u ponedjeljak, 24.8. u 8 sati, a usmeni u utorak 25.8. u 8 sati.


Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko