2015-07-10 12:30:01

O B A V I J E S T

Upisnice za upis u srednju školu dijelit će se učenicima 8. razreda u ponedjeljak, 13.07.2015. u 10,00 sati.


Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko