2015-06-17 12:19:56

DOPUNSKI RAD

Učenici koji imaju zaključene jednu ili dvije negativne ocjene obvezni su dolaziti na dopunski rad.

Škola organizira pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad od 23.06. do 02.07.2015.

Dopunski rad bit će od 7,45 do 13,00 sati.

Učenici-putnici čekaju školske autobuse na svojim stanicama ujutro u 7,00 sati, a odvoz će biti u 13,00 sati.

Raspored sati dopunskog rada:

Utorak, 23.06.: 1.blok 7,45-10,10    Hrvatski jezik - 3 sata

                                                    Geografija      - 3 sata

                       Odmor 10,10-10,30

                       2.blok 10,30-13,00  Matematika  - 3 sata

 

Srijeda, 24.06.: 1.blok 7,45-10,10    Matematika   - 3 sata

                                                    Matematika, 8.r. - 4 sata

                       Odmor 10,10-10,30

                       2.blok 10,30-13,00  Hrvatski jezik   - 3 sata

                                                    Geografija       -  2 sata

Petak, 26.06.: 1.blok 7,45-10,10    Matematika   - 3 sata

                                                    Matematika, 8.r. - 4 sata

                       Odmor 10,10-10,30

                       2.blok 10,30-13,00  Hrvatski jezik   - 3 sata

 

Ponedjeljak, 29.06.: 1.blok 7,45-10,10    Matematika   - 3 sata

                                                          Matematika, 8.r. - 4 sata

                       Odmor 10,10-10,30

                       2.blok 10,30-13,00  Hrvatski jezik   - 3 sata

Utorak, 30.06.: 1.blok 7,45-10,10    Matematika   - 3 sata

                       Odmor 10,10-10,30

                       2.blok 10,30-13,00  Hrvatski jezik   - 3 sata

 

Srijeda, 01.07.: 1.blok 7,45-10,10    Matematika   - 3 sata

                       Odmor 10,10-10,30

                       2.blok 10,30-13,00  Geografija   - 3 sata

 

Četvrtak, 02.07.: 1.blok 7,45-10,10    Matematika   - 3 sata

                       Odmor 10,10-10,30

                       2.blok 10,30-13,00    Geografija   - 2 sata

                                             

                                                


Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko