2015-06-12 16:33:52

Naj učenik lipnja 2015.

Vijeće učenika 5.-8. razreda naše Škole izabralo je Josipa Horvačića iz 8.a za Naj učenika lipnja 2015. Čestitamo!! 


Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko