2015-05-29 14:04:00

Naj učenica svibnja 2015.

Vijeće učenika 5.-8. razreda naše Škole izabralo je Helenu Kolarec iz 8.a za Naj učenicu svibnja 2015. Čestitamo!! 


Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko