2015-05-19 14:06:16

Obilazak Turopolja

Učenici 3. razreda bili su sa svojom učiteljicom Ivančicom Strgar u obilasku Turopolja. Posjetili su rimski grad Andautoniju u Ščitarjevu, kapelicu Sv. Barbare u Velikoj Mlaki, stari grad Lukavec i kuriju Modić-Bedeković u Donjoj Lomnici. 


Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko