2015-04-23 14:26:48

Obilježili smo Dan planeta Zemlje

Učenici razredne nastave iz matične škole obilježili su svjetski Dan planeta Zemlje sadnjom cvijeća ispred škole i radom u školskom vrtu...
 

S njima su zasukale rukave i njihove učiteljice - Nevenka Boršić 1.r, Renata Kolarec 2.r, Ivančica Strgar 3.r, Anka Bašić 4.r, a cijeloj akciji se priključio i naš domar Zdravko Horvačić.
I vremenske prilike su nam išle na ruku, pa su učenici proveli divni proljetni dan na suncu i svježem zraku. 


Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko