2015-03-26 11:00:00

U petak su skraćeni satovi !

U petak, 27. ožujka, će biti skraćena nastava i satovi će trajati po 30 minuta. Prvi sat u jutarnjoj smjeni počinje uobičajeno (u 7:45 h), a 7. sat završava u 11:50 h.


Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko