preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Kalendar
« Kolovoz 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 10. 2013.

Ukupno: 351614
Ovaj mjesec: 1562
Ovaj tjedan: 136
Danas: 35
Vijesti iz susjednih škola
Osnovna škola Eugena Kvaternika
06.07.2017. 09:31
Početak nastave u školskoj godini 2017./2018.
Početak nastave u školskoj godini 2017./2018. Početak nastave je u ponedjeljak 4. rujna 2017. godine 1. turnus ujutro  (1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 4.a, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b) 2. turnus poslijepodne  (1.c, 2.b, 2.c, 3.c, 4.b, 4.c, 5.c, 5.d, 6.c, 6.d, 7.c, 7.d, 8.c, 8.d) Svečani prijem prvašića  u matičnoj školi održat će se 4. rujna u školskoj blagovaonici u 10 sati. Besplatne udžbenike i radne bilježnice za učenike s prebivalištem u GRADU VELIKA GORICA učenici će preuzeti od svojih razrednika prvi nastavni dan. Besplatne udžbenike za učenike s prebivalištem u GRADU ZAGREBU učenici mogu preuzeti u školskoj knjižnici prvi nastavni dan. Ponesite školske torbe za udžbenike!!! Želimo Vam ugodne i vesele ljetne praznike.  

Osnovna škola Eugena Kumičića
03.07.2017. 12:10
Obavijest o udžbenicima i radnim bilježnicama
Na početku sljedeće školske godine 2017./2018. učenike osnovnih škola Grada Velike Gorice na školskim klupama dočekat će nove radne bilježnice te sačuvani udžbenici učenika trenutno završene 2016./2017. školske godine, javljaju iz gradske uprave.  Roditelji trebaju nabaviti bilježnice, atlase, likovne mape i kutije za tehničku kulturu. Cijelu vijest pogledajte na stranicama VG portala  

Osnovna škola Nikole Hribara
04.07.2017. 13:50
Učenici će dobiti besplatne knjige i radne bilježnice
  Na početku sljedeće školske godine 2017./2018. učenike osnovnih škola Grada Velike Gorice na školskim klupama dočekat će nove radne bilježnice te sačuvani udžbenici učenika trenutno završene 2016./2017. šk.g. Dio udžbenika, koji nedostaju zbog razlike u broju učenika, Grad će nabaviti, a sredstva za nabavu navedenih udžbenika i radnih bilježnica osigurana su u Proračunu Grada Velike Gorice za 2017. godinu. Budući da Grad nabavlja sve obvezne udžbenike i radne bilježnice, roditeljima jedino preostaje da nabave atlase, likovne mape i ostale školske pribore potrebne za sljedeću školsku godinu.   Preuzeto sa stranice: http://www.gorica.hr

Osnovna škola Velika Mlaka
07.07.2017. 14:48
Oproštaj s našom djelatnicom Biserkom Kolić
  5. srpnja 2017. kolektiv naše škole  svečano  je ispratio našu dragu kolegicu Biserku Kolić u zasluženu mirovinu.

Osnovna škola Jurja Habdelića
17.07.2017. 12:10
Popravni ispiti
One učenike koji nisu uspješno završili dopunski rad, očekuju popravni ispiti: 25. kolovoza u 9 sati - pismeni ispit iz matematike 28. kolovoza u 9 sati - usmeni ispit iz matematike 28. kolovoza u 10 sati - usmeni ispiti iz prirode i biologije Kako bi mogli pristupiti ispitima, trebaju ispuniti i predati prijavnicu razrednicima!

Srednja strukovna škola Velika Gorica
03.08.2017. 17:47
Jesenski upisni rok
izvor: www.upisi.hr Sukladno točki X. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. jesenski upisni rok započinje 21. kolovoza 2017. godine u 12:00 sati, kada počinje prijava obrazovnih programa. Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere završit će 22. kolovoza 2017. godine, a provjera i unos rezultata dodatnih provjera održat će se 23. i 24. kolovoza 2017. godine. Odabir obrazovnih programa zaključat će se 28. kolovoza 2017. godine kada će se započeti s ispisom prijavnica. Konačne ljestvice poretka objavit će se 31. kolovoza 2017. godine, a dostava upisnica u srednje škole je 1. rujna 2017. godine. Zbog kratkoće jesenskog roka molimo sve kandidate da se obavezno drže svih propisanih rokova. Napominjemo da za upis na preostala slobodna mjesta u jesenskom roku mogu kandidirati samo oni učenici koji se nisu upisali u srednju školu u ljetnom upisnom roku.

Ekonomska škola Velika Gorica
04.08.2017. 09:54
Prsten potporeIII-Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi 2017./18.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17 ) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Ekonomska škola Velika Gorica objavljuje     NATJEČAJ za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi     CILJ PROJEKTA Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.   POMOĆNICI U NASTAVI Broj traženih osoba:       1 pomoćnik u nastavi nepuno radno vrijeme 35 sati tjedno                                                __/_ pomoćnika u nastavi puno radno vrijeme Mjesto rada: Ekonomska škola Velika Gorica, Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21 (mjesto rada je u potpunosti prilagođeno osobama s invaliditetom Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018 Prijevoz: u cijelosti     POSEBNI UVJETI minimalno srednjoškolsko obrazovanje protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete: punoljetnost hrvatsko državljanstvo zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima   Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.   OPIS POSLOVA Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.   Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.   DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.   POŽELJNO Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.   PRIJAVA NA NATJEČAJ Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice) dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi) dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)   U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).   Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.   Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.   Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.   Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.   Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.   S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.   Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 4. kolovoza 2017. godine   Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Ekonomska škola Velika Gorica, 10410 Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21,  s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".   Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.   Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 6265 239, 091 6265 208.   O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                                                                                                                                                                 

Gimnazija Velika Gorica
19.07.2017. 12:00
Maturanti - svjedodžbe
Podjela svjedodžba i potvrda o Državnoj maturi za maturante će biti u četvrtak 20.7.2017.,  za 4.a u 10h,  za 4.b u 9.30,  za 4.c u 10.30,  za 4.d u 10h,  za 4.e u 10h.

 

© Osnovna škola Slavka Kolara 2008.


Školski YouTube kanal

Školski YouTube kanal


Jelovnik

Sjednice

Korisni linkovi

Natječaji

Popis udžbenika

Projekti

Cookbook projekt

Godišnji plan i program rada
Priloženi dokumenti:
01 OS Slavka Kolara GPP.za web.pdf


Školski kurikulum
Priloženi dokumenti:
Kurikulum 2016-2017.pdf


Finacijski izvještaji

Javna nabava

Pristup informacijama
preskoči na navigaciju